Categories
PORADNIKI TECHNICZNE

Jak odzyskać klucz licencyjny Windows i ustalić, czy można go ponownie użyć na innym komputerze?

Jaka jest różnica między licencją OEM, detaliczną i zbiorczą?

Mówiąc najprościej, licencje ze stemplem OEM to wstępnie aktywowane licencje, które są dostarczane z nowymi komputerami, na których jest już zainstalowany system Windows i gotowe do pracy. Ta licencja jest w rzeczywistości dołączona do maszyny, na której się znajduje i może być używana tylko z nią. Licencje OEM są zwykle zapisywane bezpośrednio w systemie BIOS komputera lub oprogramowaniu układowym UEFI. Jest to również powód, dla którego nie trzeba ponownie aktywować kopii systemu Windows podczas ponownej instalacji systemu Windows z partycji odzyskiwania znajdującej się na komputerze.

Tak zwane licencje detaliczne Windows to licencje komercyjne, które zostały zakupione w wersji zdematerializowanej lub w wersji pudełkowej online lub od oficjalnego sprzedawcy. W wersji zdematerializowanej (lub cyfrowej) licencja jest powiązana z Twoim komputerem i powiązana z Twoim kontem Microsoft. Konkretnie, na nowym komputerze wystarczy podłączyć go do Internetu i zidentyfikować się za pomocą konta Microsoft, aby aktywacja systemu Windows odbywała się automatycznie. Jeśli kupiłeś wersję pudełkową, powinieneś mieć fizyczną wersję instalacyjną systemu Windows (np. DVD lub klucz USB w przypadku systemu Windows 11). Licencja jest zwykle wymieniona gdzieś w pudełku. Licencje detaliczne można przenosić między komputerami, ale można ich używać tylko na jednym komputerze w danej chwili.

Licencje zbiorcze systemu Windows to, jak sama nazwa wskazuje, licencje sprzedawane hurtowo firmom, stowarzyszeniom, rządom, oświatom itp. i może być zainstalowany na ograniczonej liczbie komputerów. Po osiągnięciu tego limitu liczby komputerów, na których można aktywować system Windows, tego klucza licencyjnego nie można zainstalować na innym komputerze. Zazwyczaj jest to rodzaj licencji, który można znaleźć w atrakcyjnych ofertach, w których opłata za klucz aktywacyjny systemu Windows 11 wynosi mniej niż dziesięć euro. Te klucze licencyjne mogą być potencjalnie ponownie wykorzystane, oczywiście pod warunkiem, że ich maksymalna liczba zastosowań nie została przekroczona.

Skąd wiesz, czy Twój klucz licencyjny jest wielokrotnego użytku?

Aby ustalić, czy klucz licencyjny Windows używany na starym komputerze może być ponownie użyty na nowym komputerze, wystarczy prosty wiersz poleceń.

  1. Otwórz wiersz polecenia
    W sesji administratora systemu Windows użyj skrótu klawiaturowego Windows + R, a następnie w wyświetlonym oknie Uruchom wpisz cmd i naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić.
  2. Określ typ swojego klucza licencyjnego
    Aby znaleźć typ klucza licencyjnego używanego do aktywacji kopii systemu Windows na komputerze, skopiuj i wklej polecenie Slmgr -dli w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby potwierdzić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *